Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25

13.
WELDADIGHEID.
I
n zekere stad woonde een rijk heer, die van
zijn aanzienlijk vermogen veel ter ondersteuning van
armen en noodlijdenden besteedde. Moest er eene
of andere nuttige inrigting tot stand gebragt, en
hiervoor eene inschrijving geopend worden, dan
was hij dadelijk gereed om opentlijk door eene
ruime gift het zijne daartoe bij te dragen. Wel
vijftig arme lieden kwamen er wekelijks aan zijne
woning om eene aalmoes te ontvangen, welke
hij hun door een open venster toereikte. Denkt
gij niet, dat deze man algemeen geacht en be-
mind was? — Ach, men vindt zoo vele ondank-
bare menschen! In plaats van hem alle liefde te
bewijzen, zeide men, dat hij een trotschaard
was, die tot geen ander einde weldaden bewees,
dan on; eenen grooten naam te maken. — Was
dat wel billijk geoordeeld?
In eenen weinig bekenden hoek der stad, had
hij eenige geringe woningen in eigendom, welke
door behoeftige lieden bewoond werden. In eene
dezer woonde een man, die door ziekte buiten
staat gesteld was om de huurpenningen te vol-
doen; hij was een half jaar huur schuldig, en
leed met zijne vrouw en kinderen de grootste
armoede. In plaats van dezen man, die hier, van