Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
rest? begonnen zij daarmede eenigen handel? Wat
zoudt gij daarmede doen, als gij eens zoo ge-
lukkig waart?
Hendrik staakte nu zijn handwerk, want hij
behoefde nu voor den kost niet meer te werken.
Zijne vrouw onttrok zich nu aan de zorg voor het
huishouden, en vertrouwde die aan bedienden toe.
Zij kochten een prachtig huis en kostbare meube-
len. — In het kort, zij konden in alles met de
aanzienlijksten der stad wedijveren. Dagelijks was
het huis rijkelijk voorzien van vrienden, die hun-
ne ligchamen zeer te goed deden, want bij den
overvloed heeft uien altijd vele vrienden. — Was
Hendrik nu niet gelukkig?
Vele groote uitgaven hadden aanvankelijk dien
schat zeer doen verminderen. In korten tijd was
zijn vermogen verspild, en zijn gewaand geluk
met alle zijne vrienden verdwenen. Nu was hij
ongelukkig — wilde hij voor zich en de zijnen
het noodige onderhoud bekomen, dan moest hij
zich weder aan den arbeid begeven; doch dit ging
moeijelijk, dewijl hij reeds aan eene vadzige ledig-
heid gewoon was, en zich niet aan zijne vorige
geregelde levenswijze gewennen kon. Hij verviel
tot de grootste armoede, en werd een bedelaar.
Dat diefman zoo arm werd, -waarom was dat
zijne eigene en niet zijner vrienden schuld?
Welke tijd zijns levens zou voor hem de ge'
Inkkigste geweest zijn?