Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
IL
EEN GEHEIM DER NATUUR ONTDEKT.
n een gezelschap van verscheidene menschen
mrd^ onder anderen^ ook over den schijnbaren
loop der zon om onze aarde gesproken, — Een
uit het gezelschap ztide: dat hij niet begrijpen
kon^ hoe het mogelijk y^are ^ dat de zon "'s mor-
gens in het oosten ophvam^ naardien zij altijd
in het westen onderging: mj zien haar nooit
in het morden; zou zij daar niet komen? Dit
'was y^-aarlijk eene vraagt y^aarover velen nog
niet gedacht hadden: hebt gij wel ooit daarover
gedacht? — Eindelijk was er een^ die meende
achter het geheim te zijn: hij stond op^ en gaf
daarvan^ op ecnen toon^ die zijne wijsheid aan
den dag legde^ de volgende verklaring: des nachts
keert de zon langs denzelfden weg terug ^ dien
zij des daags afgelegd heeft^ en is dus ^s morgens
weêr op dezelfde plaats^ waar wij haar altijd
zien te voorschijn komen: dat wij haar "'snachts
niet zien kunnen^ zal geen betoog noodig hebben^
dewijl het dan ' donker is.
Waarom zoudt gü niet dien man niet in het-
zelfde gevoelen staan?