Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
„ Konde ik eens de zon aanschouwen
„ En den held'ren hemel zien,
„ Ik was Wijder dan een koning;
„ Maar, helaas! 't kan niet geschiên.
„ Gij vangt ligt een' and'ren vogel,
„ En uw smart is dan geheeld;
„ Maar 't gezigt mij weêr te geven,
„ Dat is in geen sterv'lings hand.
„ Ga dan, dwaas! en leer u schamen,
„ Dat gij zoo ondankbaar zijt,
„ En het goede durft miskennen,
„ Dat u God geschonken heeft."
Wat zoudt gij doen, lieve kind'ren!
Als gij zoo beleedigd werdt?
Frans zei niets, liep ijlings henen —
Maar gaf eerst den man een' schop.

10.
ALBRECHT BEILING.
Albrecht Beiling InSjS/ ten tpC ÖEC JIoeR-
fcBe E» üJafiEljaautofcöE bErbEcItitiBbEn/ ^ïat»
JjoDob tE ^cgoanljobEn / En luErti/ toEn öe»
3E ftab boor be «©raltfn Jacoba van Beijeren in»