Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19

9.
HET ONGELUK.
Frans kwam onlangs van zijn' makker.
Met een' vogel in een kooi,
Vrolijk , hiipp'lend huiswaarts snellen;
Doch door al te groote haast.
Valt hij zijne kooi aan stukken —
En de vogel neemt de vlugt.
Fladdert vrolijk naar zijn nestje.
Zingt, terwijl zijn meester schreit:
„ Ach! wat ben ik ongelukkig!
„ Nu ben ik mijn' vogel kwijt:
„ Nu is al mijn vreugd verdwenen,
„ Daar mij zulk een rampspoed treft!"
„ Wat, wat klaagt gij ? " vroeg een blinde ,
Die daar hulp'loos nederzat.
„ Hebt gij geen gezonde leden?
„ Wat ontbreekt aan uw geluk?
„ Durft gij, om ,'t gemis eens vogels,
„ Dat gij ligt herstellen kunt,
„ U zoo ongelukkig noemen?
V, Kom, beschouw mij, armen man;
„ 'k Kan niets zien; de schoonste morgen
„ Is voor mij de zwartste nacht.
„ Wat kunt ge u al vreugd verschaffen,
„ Die ik immer missen moet.