Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 ) '
winden hebben niet allen dezelfde kracht noch
dezelfde breedte, ofschoon ook de wind besten-
dig uit dezelfde streek waait.
Wanneer men de voortgedrevene lucht als in
■verschillende onder elkander gaande zuilen be-
schouwt, dan kan een dezer zuilen zich ruk-
Icend bewegen, terwijl de anderen regelmatig
•voortgaan.
Moeijelijk, kan men de oorzaken van al die
onregelmatigheden in iets anders dan in de hin-
derpalen zoeken, die zich op de oppervlakte
der aarde bevinden. In vlakke landen, en nog
meer op zee, waait de wind gelijkvormiger, en
de grootste onregelmatigheden, ontdekt men in
die landen, waar de luchtstroom de meeste hin-
derpalen ontmoet.
Wanneer men aanneemt, dat eene massa lucht,
■van de eene plaats naar de andere, door eene on-
belemmerde ruimte gaat, dan zal de snelheid van
den luchtstroom ook ovei-al dezelfde zijn. Voor-
onderstelt men echter, dat dc voortgaande lucht-
massa uit drie nevens elkander liggende zuilen
bestaat, waarvan de middelste tegen eenen berg
«f ander vast ligchaam stuit, dan moet de laat-
Sste zuil door den gedrongen aanvoer van achteren
geperst worden, en door de vermeerderde veer-
kracht op de omringende luchtmassa werken, en
eenen rukwind voortbrengen, lot dat het evenwigt
hersteld is, in welk laatste geval de stilte weder
plaats vindt, tot dat de middelste zuil op nieuw
zoo te zamen geperst is, dat dezelve eenen nieu-
wen schok voortbrengt. Op deze wijze, laat zich
het onderscheid in de rukwinden verklaren. Is de
hinderpaal groot, dan hebben de luchtgolven ook
eene meerdere uitgestrektheid, naardien eene
grootere luchlmassa te zumengeperst wordt, cn
zich