Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 96 ) '
lere liichl der zee Irnchl bestendig deze onevenre-
digheid aan Ie \ullen, door van de zee naar
liet land te stroomen. Des nachts, heeft het om-
gekeerde plaats; dan toch verkoelt de lucht bo-
ven dc zee niet zoo snel als die boven het land,
en de luchlslroomiug, om het evenwigt te her-
stellen, heeft van het land naar de zee plaats.
Deze land- en zeewinden zijn meer of minder
Tcgclmatig, naar gelang van de gesteldheid en
den vorm der kusten, terwijl teVens de verschil-
lende jaargetijden daaraan het hunne bijdragen,
basil hall zcgt van dc land- en zeewinden,
die aan de westkusten van Noord - Amerika waar-
genomen worden, het volgende, dat wij ter verdere
opheldering overnemen, » De zeewinden ontstaan
gewoonlijk des morgens ten 9 ure, somtijds iet;
vroeger, somtijds iels later. Hun eerste aanwaai-
jen naar dc kust is zoo zacht, als of zij te schuw
waren om nader Ie komen. Nu en dan, houdt d(
wind op, en schijnt een einde te willen nemen
Aan den oever, \yordt hij met verlangen verwacht
cn op zee, weet men er zijn nut mede te doen
Aanvankelijk, vormt hij eene kleine donkere rafe-
ling in het water, terwijl de zee aan de kust no»
blinkend en spiegelglad is. ]\a verloop van eei
half uur, heeft hij de kust bereikt, en kom
reeds krachtiger > door, terwijl hij tot 12 ure ii
sterkte aanwast. Tot 2 of 3 ure, na den mid
dag, blijft hij sterk doorw^aaijen. Ten 3 ure
wordt hij allengs ilaauw^er, en omstreeks 5 ur
na den middag, neemt hij een einde. Men kaj
hel uur niet juist bepalen, wanneer de land- o
avondwind begint, maar gemeenlijk neemt hi
in sterkte aan van 6 lot 12 ure des avonds, ej
vennindert weder van middernacht lol (5, 8 o
lÜ uic des morgens. Hel wieder, hel jaargetij
de