Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 85 )
Efju-ilor, neemt devolve eene zuidelijker rigting-,
^•n komt dus uil liet zuidoosten. Slechts op dt'
-ruime vinkle der zee, heeft hij deze passaat-
winden , die regehnalighcid jiïaats, doch hoe
nader men aan de kusten komt, des le meer
afwijking ontwaart men -in dit opzigt.
Onder de meesthekende moussons, teil mén dicti
zuid - oosten wind, welke luss('heu Madagaskar
■ en de oostkust van Afrika^ \an October lol Mei,
waait, en dan eene tegeuovergeslekle rigling aan-
neemt. De zuid - weslen-mouKstm , die van Apriï
tot Octo!)er, lusschen Arabic en Malahaar^ waait.
I)e noordwesten-niousson , van Mei lol October,
■lusschen Madagaskar en Sumatra^ aw de noord-
oosten-mousson, <lie lusschen Sumatra en China ^
van October tol Mei, waait. Voorts waaijen van
Se])lember lot April aan de kusten van Brazilië
aioordoostelijke moussons.
De lijd, die cr verloopt, wanneer een njoiis-
son eene tegenovergeslclde rigling verkregen heeft,
wordt doorgaans door hevige stormen geken-
.merkt, en draagt den naam van kentering.
De periodieke land- en zeewinden^ die men
xlageiijks, inzonderheid aan de küslen van kleine
-eilanden en bij voorgebergten, waarneemt, waaijen
,gedurende den dag van de zee naar het land en
des nacïïls van het land naar de zee. Den eer-
sten wind, noemt men zeewind, den anderen land-
wind. De oorzaak dezer regelmatige winden ligt
in de verschillende temperatuur van het land en
van rle zee. G<xlurende den dag, namelijk', wordt
<le hiciit boven hel land njecr verwarmd dan die
|-bovcn de zee; zij wordt dus ijler, ea dc dig-
F 3