Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 84 >
hei land Ie waaijeii, lemijl dc landwünd ecm'ge
uren na zoniieoudergang van het land naar zee
j^aat.
De veraiiderhjke winden waaijen buiten de
Iceerki'ingen, en nemen de temperatuur der stre-
ken aan, waarover zij hunnen weg nemen.
Naar de streken zeiven, van waar de windei
komen , hebben zij hunne verdeeling en' benaming
verkregen. Men neemt, namelijk, vier lioot'dstre-
ken aan: noorden, oosten, zuiden, en westen
en naar deze ook vier lioofdwimlcn: noorden-
oosten-, zuiden-, en westenwind. 'Tusschen elk
twee streken, neemt men weder eene tusschen
streek, en verkrijgt dan noordoost, zuidoost
zuidwest, en noordwest. De zeelieden, dii
den wind zeer naauwkeurig moeten waarnemen
verdeden de tusschensl reken weder in anderen
cn onderscheiden alzoo 16, 32 of 64 w^inden
ïlet zoogenaamde schccpskoni2>a3 bepaalt 32 stre
ken.
Om de rigting van den wind te kunnen waar
nemen, heeft men zoogenaamde windwijzers, di
op verschillende wijzen ingerigt zijn. Onder zul
ke windwijzers, l^ehooren de wimpels op de sche
pen, de hanen en andere figuren op torens e.
andere gebouw^en, zijnde zoo ingerigt, dat he
voorste gedeelte de streek aanwijst, waarheen d
luchtstroom gaat, en de wind komt derhalv
van de tegenovergestelde zijde. Zulk een wind
wijzer moet, zal hij naauwkeurig de windstreek
aanwijzen, vrij staan, en niet lager dan ander
voorwerpen zich bevinden.
De rigling van den passaatwind is nie
overal zuiver oost, maar len noorden van de:
E(]ualor, heeft hij eene streek van het noorden
cn IS dus daar noordoost; zuidwaarts van dcj
Equa