Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( H2 )
en geëvonrodigile wljdle met een gewigt van
niillioeïi l\ed. pond(ni werkt. '
De zeelieden onderscheiden den wind, in op-
ligt tol d(*szclfs kracht, door andere benamin-
gen, die zij afleiden van het aantal en de soor
van zeilen, die zij bij eiken wind gebruiken kun
nen. Zoo zeggen zij blakstil, waardoor zij ge
lieele windstille, voor zoo verre die plaats kaï
hebben, aanduiden; op deze volgt bovenbram
zeilskoelle, of zachte w*ind; waarbij zij alle zei
]en kunnen voeren, dan ])ramzeiIskoeltc, marzeils
koelte, gencefde marszeilskoelle, dubbel gereefd
marszeilskoelle, onderzeilskoelte, gereefde onder
zeilskoelte, dubbel gereefde onderzeilskoelte enz
Ook zeggen zij wel eens flaauwe koelte^ zuchtje
frissche koelte, stijve koelte, harde wind, slorm
vliegende slorm, enz.
Ten aanzien der meer of minder gelijkmatig
snel^ieid van den luchtslroom, onderscheidt me
den wind ook in windvlagen on rukwind.
Windvlagen^ noemt men het, wanneer de lud
aanhoudend in eene slerke beweging is, doe
bijna elk oogenblik dan eens zwakker dan eei
sterker.
Rukwinden, noemt men hevige winden, die
na tusschenpoozen van kalmte, van tijd tot tij
hunne werking doen gevoelen.
Een gebergte heeft eene geheel andere uitwei
king op den wind dan eene vlakte, zoodat o
de laatsten de hevigste stormen worden waargi
nomen.
^ De rigting van den wind is horizontaal, schuii
of loodregl.
1