Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 79 )
rook, waarvan een ge(^eelte naar bfiitcn fol
eenen zekeren omtrek gestooten werd, een ander
gedeelte als dikke, donkere damp opsteeg, die
zich allengs, naarmate hij in de hoogte nader
bij 'de wolken kwam, in dunne strepen ver-
deelde, tot dat alles verstrooid was, en er
een hevige stortregen losbrak. Le wolken kwa-
men alleng's lager naar de oppervlakte der zee
neder, alvorens zq volkomen verzadigd waren,
en barstten. Zij trokken in zware, donkere
massa's over een groot gedeelte van den weste-
lijken hemel heen, en waren regt boven ons
hoofd zeer dik en donker.
Kort voor dat deze waterhoos barstte, werden
«r twee anderen naar het zuiden gezien; deze
waren echter kleiner, en minder langdurig.
Toen het gevaar voorbij was, zag ik naar den
Barometer en den Thermometer. De eerste stond
op 30y5 duim, doch had eene gewelfde opper-
vlakte, welke daaraan twee uren te voren niet
opgemerkt was geworden. De Thei-mometer van
FAREMiEiT teekende 80 graden,., en was gevol-
gclijk sedert den middag 1 graad gedaald. De
wind bhes, zoo lang de waterhoos bestond, en
de daaropvolgende regen duurde, dat omtrent
een half uur was, het kompas rond, waarbij
hij dikwijls naar tegenovergestelde streken over-
sprong, altijd zeer flaauw, en slechts enkele
oogenblikken, was hij zoo sterk als gewone
frissche koelte. Van bliksem of donder, was
niets te bemerken. Het water, dat uit de wolk
nederviel, en op het dek werd opgevangen, was
zuiver cn zoet."
WIN-