Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 78 ) '
te lossen. Nadat wij haar verscheidene schoten
hadden toegezonden, en bijzonder een' kogel,
op den afstand van een derde gedeelte van
haren basis regt door haar gevlogen was, seheen
zij eene minuut lang als in twee stukken hori-
zontaal doorsneden, en de beide stukken slin-
gerden heen en weder in verschillende rigtingen,
als werden zij door tegenovergestelde winden
bewogen, tot dat zij zich ten laatste weder-
om vereenigden.
Kort hierna verspreidde zich echter het gehee-
le verschijnsel in eene groote zwarte wolk,
waaruit het met groote zware droppels op hel
scheepsdek regende, lot dal de wolk uitgeput
was.
Op het oogenblik, toen de kanonkogel, of
veel meer de door verscheiden kanonschoten in
de lucht voortgebragte dreuning, de waterhoos
in twee deelen scheidde, was haar voel aanmer-
kelijk minder dan eene halve zeemijl van het
schip verwijderd, en bedekte eene kleine uit-
gestrektheid waters, welke, van den eenen rand
der kokende plaats tot aan den anderen, ruim
driehonderd voeten diameter had. Waar de hoos
het dunst was, ongeveer in twee derde van
hare lengte opwaarts, scheen zij omtrent zes
voeten diameter te hebben. De schijnbare hoog-
te van den hals der wolk, waarin de hoos het
water ontlaadde, bedroeg 40 graden, de wolk
zelve strekte zich echter over het zenith van
het schip, en rondom tot op eenen aanzienlij-
ken afstand uit. AYanneer wij aannemen, dat
zij destijds eene derde zeemijl, dat is: 2050
voeten, van het schip verwijderd was, dan geeft
dit eene loodregfe hoogte van 1720 voet. Het
water aan den basis kookte met eenen witten
rook,