Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
f 77 )
slmirde, bemerkte men, dat, op omtrent drie
kabellengten (360 vademen) van stuurboord,
eene buitengewone sfiort van dwarrelwind ont-
stond. Hij verhief het water in de gedaante
van eenen cylinder, die in diameter naar een
gewoon scheepswatervat geleek, en zoo het
scheen, was dit water in den toestand van damp
en rook^ Aldus trok het, in eene zuidelijke
rigting, naar de zware afhangende wolken, met
eene snelle schroefbeweging, terwijl de opge-
hevene waterzuil in hoogte en omvang aanwies,
tot dat zij^ met het einde eener wolk in aanra-
king • kwam, welke veel meer nederdaalde om
zich met de zuil te vereenigen.
Ongeveer eene zeemijl van het schip, bleef
de waterhoos eenige minuten laag aan dezelfde
plaats onveranderd staan. Aan haren voet, kook--
te en dampte de zee, en ruisschend ontlaadde
zich eene verbazend groote zuil van water in
de over haar hangende wolken, waarbij zij
zeive in eene schroefvormige beweging was, en
zich nu eens boog, dan weder regtop uit-
strekte, naarmate het de veranderlijke winden
met zich bragten, welke nu bij afwisseling uit
alle streken van het kompas waaiden. _ Weldra
daarna, keerde zij, in eene regt tegenovergestel-
de rigting met die van den wind, die aan de
plaats, waar het schip was, heerschte, noord-'
waaits terug, en kwam regt op het schip naar
stuurboord-zijde aan. De koers werd naar
het oosten veranderd, in de hoop, dat de hoos
alsdan achter het schip om zoude drijven»
doch zij naderde met zulk eene snelheid,- dat
wij ons genoodzaakt vonden, onze toevlugt
tot het in zulke gevallen gebruikelijke hulp^
middel te nemen, cn kauoiisclioten op fle iioos-
te