Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 ) '
iicel omgewoekl, en huizen vernield of bescha-
digd.
Somtijds ontstaan in denzelfden tijd, en niet
ver van elkander, onderscheidene waterhoozen
te gelijk. -De heer sieber zag in het jaar 1817
in de Adrialische zee, op de hoogte van Cal-
taro , twintig hooien te gelijk.
De van de wolken afhangende massa, ,ver-
eenigd met de uit de zee opgetrokkene zuil,
is van binnen hol, en daarin stijgt merkbaar
de waterdamp naar boven, die door de gewel-
dige l>eweging gevonnd wordt.
Dikwijls, maar niet altijd, wordt bij dc
waterhoozen bliksem en donder waargenomen,
doch men ontdekt daarbij altijd duidelijke spo-
ren van eiectriciteit.
De Scholsche zeekapitein napier geeft eene be-
«chrijving van dergelijke waterhoos , die hij in
de nabijheid der Bermudiscjie eilanden, bij
Amerika,, waarnam, en waaruit wij, om een
meer duidelijk denkbeeld van zulk een verschijn-
sel te geven, het volgende overnemen:
» De Barometer stond des middags op SOy^ó
Engelsehe duimen, cn de tliermometer op SI®
fanre?(neit of 215 graad reaumur. Het was
zeer zoel, cn de lucht was dampig, zelfs op
sommige i)laatsen dik, Naar het zuiden, hingen
«warle wolken laag aan den hemel, en er
heersclite een veranderlijke wind, nu en dan
met eenige druppels regen. Om half twee ure
de,s namiddags, toen, bij eenen wind, die tus-
ti<:hen west - noord - west en noord - noord - Oost
veranderlijk wit.s, het schip zuid - oostwaarts
aiuurr