Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 )
Watei'hoozen.
H,
l oezeer eene beschrijving der waterhoozen
gevoegeUjk bij de windige luchtverschijnselen ge-
bragt konde worden, zal het echter niet onge-
past zijn, die bij deze afdeeling te voegen, om
naderhand, bij de windige luchtverschijnselen,
nog iets te zeggen over de eigenlijke land- of
windhoo%en.
Het ontstaan der waterhoozen geschiedt hoofdza-
kelijk op de volgende wijze. Uit zeer laag drij-
vende onvveérswolken, of uit eene zoodanige wolk,
daalt een gedeelte, in de gedaante van eenen
zak of trechter, horizontaal en dwarrelend naar
beneden. Het breede einde hangt aan de wol-
ken. Wanneer deze trechter de oppervlakte van
liet water nadert, neemt ook dit eene dwarre-
lende beweging aan, en heft zich eindelijk als
eene schroefvormige, dwarrelende waterzuil naar
de hoogte, vereenigt zich met de pur.t der
uit de wolken hangende massa, en zoo is het
verschijnsel gevormd, dat wij hoos noemen.
Zulk eeue hoos beweegt zich nu met den
wind snel voorwaarts, en sleept met eene ont-
zettende kracht alles mede, wat in haren weg
komt. Kleine schepen kumien haar geweld niet
wederstaan, en groote vaartuigen komen door
dezelve in werkelijk gevaar. Ontstaat zulk eene
lioos op het nabij de zee gelegene land, dan
worden planten en boomen uit den grond gerukt
cii in dc lucbt geslingerd, dc grond wordt gc-
liecl