Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 74 ) '
Het zoo bekende bevriezen der vensterglazen
behoort ook onder dit luchtverschijnsel geteld te
worden. De dampen toch, die zich aan de gla-
zen in onze woningen hechten, bevriezen daar-
aan, wanneer in den winter de glasruiten, door
de koude der buitenlucht, zoo bekoelen, dat
de temperatuur tot of beneden het vriespunt
daalt. Ook deze bevriezing levert kristallen, en
wel van de schoonste vormen; zij maken dik-
wijls het fraaiste geheel uit, en vertoonen vede-
ren, takken, boomen, bloemen, gebouwen, enz.
Het zoogenaamde uitslaan der koude, dat
men, na langdurige en strenge vorst, bij het
aanvangen van dooiweder, aan gebouwen, en
wel inzonderheid aan steen en ijzer, ontdekt,
behoort ook onder de i-ijp gerangschikt te wor-
den. De lucht wordt in de bovengenoemde om-
standigheid spoediger verwarmd dan de ligcha-
men, zoodat de dampen, die in dc lucht als-'
dan niet bevriezen, welke zich aan die lig-
chamen zetten, door de koude derzelve be-
vriezen , cn een wit bekleedsel opleveren.
In de lente en in den herfst, ziet men menigvul-
dig zekere lange, witte, zijdeachtige draden op
weiden, velden, en andere vlakten, welke dra-
den door den wind voortgedreven worden, doch
dit verschijnsel behoort niet tot den rijp, maar
is het voortbrengsel van zekere soort van spin.
De rijp is in de lente voor teedere gewassen
xeer schadelijk. Op hooge streken, vindt men
doorgaans minder rijp dan op lagere plaatsen.
Wa-