Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71 ) '
t>p dan dc zomer, naardien in het eerste ge-
val de lemperalinu- van nacht en dag meer met
elkander verschilt. Hoe nader aan dc 0|»[)ervlak-
te der aarde, lioe digler dainv, en lioe hooger
men zich daarentegen verheft, des te ijler wordt
dezelve, en houdt eindelijk gelieel op. Ook wor-
den de laagste voorwerpen dikwijls een uur
vroeger bedauwd dan dc hoogere.
Niet alle ligehamen worden even spoedig
cn even overvloedig bedauwd. Zoo heblïcn
proeven bewezen, dat glas cn porselein met
dauw bedekt werden in denzelfden lijd, dal'
gepolijst metaal cn sleencn droog bleven; rood
cn geel leder, alsmede onbereide kalfslrüiden,
nemen, onder alle soorten van leder, het spoe^
digst en meest den dauw aan, terwijl dezelve
zich het minst op blaauw cn zwart leder zet.
Wanneer men den dauw voorziglig verzamelt;
!vóór dat zich daarmede zolfstaudigheden van de
planten of andere voorw(M [>r ti, waarop zij ligt,
verbonden hebben, heeft dezelve gehec! het voor-
komen van zuiver regenwater. Men wil, dat in
sommige streken van Indië een zuuracl|lige
<lauw valt, waaraan men eene geneeskracht toe-
schrijft, welke dauw daarom ook in de
maanden September en Oclober zorgvuldig op-
gezameld wordt.
Beslaat de dauw geheel of grootendeels uit
waterdeelen, dan strekt dezelve ter verfrissching
der planten; bevat dezelve daai-enlegen vele zwa-
velachtige, olieachtige of zoutachtige deelen,
dau is zij niet alleen der jïlanten, maar ook
den dieren, die de bedauwde plcintcii eten,
zeer schadelijk.
E 4 Wan-