Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 9 )
nedcrvallen, bevriezen, zoodra zij den bodem be-
reiken. Somlijds zijn ook de laagste, luchllagen
nog zoo koud, dyl de kleine regendru[t|)en daarin
tol ijs overgaan, en alzoo op den grond komen.
Welk eene uitwerking deze ijzel op onze gepla-
veide wogen en slraleti. en in iiel algemeen op
alle harde wegen heel'l, is genoegzaam aan ieder
bekend.
Zelfs gedurende den zomer, zijn ijzelregens op
de glelschers geene zeldzame verschijnselen.

Da
uw.
^e dauw is eene soort van vocht, dat zich^
m verschillende tijden van den nacht, cn som-
Jtijds ook des daags-, op velerlei planten en ande-
re ligchamen, die zich onder den vrijen hcmef
bevinden, in de gedaante V4in dnjppels vertoont.
Het is niet te belwijfelen of de dauw bestaat
uit waterachtige dampen, die des avonds bij stil
weder uit de aarde en inzonderheid van de plan-
ten uitgaan, bij snelle bekoeling dor liu^hl voor
zoime opgang in droppen te zamcn vloeijen, en
zieh aan andere ligcliamen zetten. Gedurende de
dag toch, wordt de aarde en de zich daarop
bevindende gewassen door dc zonnestralen ver-
warmd en uitgezet. Hierdoor ontslaan dampen,
die, uithoofde hiumer ligtheid en fijnheid, voor
ons onzigtbaar in den dampkring 0})stijgcn.
Wordt de lucht na zonsondergang koeler, tervvij!
■de Ojipervluklc der aarde en de gewassen de
K 8 warm-