Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
(■ 08 >
De liagelslöenrn, die in hooge slrckon, zoo
nU o|) de bergen, vallen, zijn in het algemeen
zeer klein, waiiruit men het gevolg trekt, dal
zij, gedurende hunnen val naar lagere gewesten,
H()g damjjen aan zich trekken, cn alzoo gedurig
in uitgebreidheid toenemen.
Dc hagel valt doorgaans slechts in enkele stre-
ken, zonder zich verre uit te breiden, en dan
ook bij vlagen of buijen, cn kän dikwijls aan
de gewassen en andere zaken groote schade doen,
doch daarentegen, heeft dezelve gewis hare
nuttige zijde. — Men bedenke slechts, dat dit
luchtverschijnsel een ander voorkomt, dat nog
•verschrikkelijker gevolgen kan na zich slepen,
nanïclijk wolkbreuk(m.
In de maanden A])ril en Mei, valt dikw ijls de
xoo^enaamde sneemv/tagelr doeh dit verschijnsel
heeft met den eigenlijken hagel niets gemeens, en
men houtjt die lijne korrels voor te zamen ge-
vrorene sneeuwvlokjes. Zulk een sneeuwhagel:
gaat doorgaans in sneeuw of regen over, en dik-'
■wij Is is dezelve onder den regen verniengdt
ïien ander welbekend natuurverschijnsel is der
ij^eL Dit verschijnsel, neemt men waar in vlak-
ke landstreken in den winter, bij den aanvang
der dooi, wanneer de lucht reeds eenigzins ver-
warmd, maar de grond nog zeer koud is. Dc
ïfigcndruppels, die onder zulke omstandigheden,
nc-