Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 ) '
SnecHwafmmen j iioomt men hel, wanneer
de sneeiiw iloor den whul in de hoogte gevoerd
en met g(;weld voorlgedrtïven wordt, zoodat de-
zelve liier en daar zelfs, lol aanzienlijke sneeuw-
bergen o])geworpen, voor den reiziger zeer ge-
vaarlijk is, terwijl zij niet zelden zoo digt valt,
dat de dag daardoor verduisterd wordt.
De dooi of smelting der sneeuw heeft plaats,
wanneer de temperatuur der lucht door de zon
©f door warme winden verhoogd wordt, terwijl
de smelting schielijker ])laals heeft, wanneer zich
met die meerdere warmte zoele regen verbindt.
Ten aanzien der raode sneeuw, heeft hetzelf-
de jjlaals als met de gekleurde regens; de kleur
ontslaat door vermenging van andere zelfslandig-
iieden met de .«neeuw.
Ook in de sneeuw, hebben wij alle redei
cm Gods vaderliefde en zorg jegens zijne schep
selen te eerbiedigen, want zonder sneeuw, zou
den eenigzins strenge winters de onberekenbaar
sle gevolgen na zich slepen..
De sneeuw toch maakt' een verwarmend be
Icleedsel uit voor het aardrijk, en beschermt al
zoo dc gewassen voor eene koude, die liaar ar
ders doodelijk zoude zijn. Zij is een middel U
herstelling van bevrorene ledematen, en zelfs hee
men voorbeelden, dat menschen, die bevrorc
waren, en voor dood gehouden werden, ondi
eene bedekking van sneeuw ontdooiden en
bet leven lerugkeerdeni
Dc sneeuw heeft ook, zoo als de koude
liet algemeen, de eigenschap, dat zij doode li
chamen lang legen bederf behoedt. Zij bevo
dert dc vruchtbaarheid van den grond, ge
voe