Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 61 ) '
bijlieicl van vulkanen, waar zwaveldampen in
de hoogte stijgen, en met den regen nedervallen,
ziet men somtijds eene zwavelachtige zelfstandig-
heid op den bodem.
Ook de bloedregens zijn zeer natuurlijk te
verklaren. Eene soort van vlinders namelijk laat,
wanneer deze diertjes uit hunne poppen te voor-
schijn komen, roode, naar bloed gelijkende vlek-
ken achter, en deze vlekken op muren, bladen,
op den grond, enz. heeft men niet zelden voor
regendro])j)en aangezien.
Er zijn evenwel ook voorbeelden, dat de regen
werkelijk eene roode kleur had, doch dit wordt
veroorzaakt door kleine, roode insekten, opge-
loste roode mineralen, menie, en dergelijke stof-
fen, welken ^ in de wolken opgeheven zijnde, met
den regen vermengd, nedervallen, terwijl de asch
der vulkanen den regen mede op verschillende
wijzen kan kleuren. Oj) dezelfde wijze zijn ook
de melkregens, de inkirege^is ^ enz. te verkla-
ren.
VuiirregeJis ^ ziet men, wanneer de regen veel
electrieke vloeistof met zich voert, zoodat zulk
een regen in den nacht het voorkomen van vuur
heeft.
De kikvoi'sch - en insekl eure geus hebben me-
de aan eene natuurlijke oorzaak lum aanzijn tè
danken- Men vindt namelijk somtijds, inzonder*
beid na eenen onwedersregen of na eenen ande-
ren warmen regen, vele kikvors<;hen en andere
insekten op plaatsen, w«ar men dezelve te voren
nimmer zag. — Deze vorsehen en insekten zijn
Vegens de warmte uit hunne schuilhoeken daar-
heen gekropen , of wervelwinden, waterhoozen,
en laag drijvende electrieke wolken hebben hen
in de hoogte geheven, en vervolgens weder la-
ten Vciilen. De