Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 60 ) '
liiclilstreek, bereiken zij wel eens de uitgebreid-
heid eener noot.
Men noemt den regen strijkregen, wanneer
dezelve uit eene enkele voorbijdrijvende wolk valt.
Landregen, noemt men het, wanneer over
eene geheele landstreek aanhoudende regen-wol-
ken zijn, en het land door den regen bevoch-
tigd wordt.
Wolkbreuk noemt men het, wanneer de wol-
ken zich plotseling in water oplossen, snel ne-
derstorten, en alles overstroomen. Dit geschiedt
onder anderen, wanneer eene regen-wolk tus-
schen twee uit verschillende streken komende
winden wordt te zamèn geperst of wamieer de-
ze met geweld tegen eenen berg gedreven
wordt, waardoor zij bijna tot den grond ne-
derdaalt.
Behalve de bovengenoemde soorten van regen,
g«eft men aan andere verschijnselen ook dien naam,
doch onderscheidt die onder den algemeenen
naam van wonderregen, waartoe men brengt:
1. Zwavelregen.
2. Bloedregen.
3. Vuurregen.
4. Kikvor.scJi- en inseklenregen.
5. Graanregen.
6. Zandregen.
7. Steenregen.
De '^ivavclregen is doorgaans niets anders
dan een geelachtig stuifmeel van bloemen, dat
door den wind opgenomen is, cn vervolgens
weder als stofregen nedeivaU. Slechts in de na-
bij-