Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 ) '
hoc Je stapel-wolken zich met andere wolken
kunnen vereenigen, en hiei^door regen-wolken
vormen.
Alles, wat de verdikking der dampen in de
lucht bevordert, stuit den voortgang der stapel-
Avolken, en voert de andere soorten van wolken
naar dezelve toe. Dergelijke oorzaken kunnen
zijn: warme dampen uit de aarde, die de lucht
snel uitzetten, waardoor de stapel - wolken in
het begin van derzelver voortgang meer tegen-
stand ontmoeten, en door dezelfde oorzaak,
wordt de lucht ligter en de stapel - wolken da-
len lager. Wind, die de wolken meer te za-
mendringt, in het bijzonder zulke .winden, die
nieuwe waterdampen uit de zee aanvoeren. Hier-
door worden de wolken meer verdikt. Ver-
schillende uitdampingen, die in de wolken eene
zekere gisting doen ontstaan, en daardoor eene
vereeniging der stapel - wolken met andere soor-
ten bewerkstelligen. Donder, naardien daardoor
de wolken geschokt en ter ontlading voorbereid
worden.
De regen valt in droppels neder, en de groot-
te dezer droppels is dikwijls zeer verschillend.
Sommigen zijn bijna onzigtbaar, en anderen heb-
ben wel eens eene middellijn van een vierde
duim.
In lagere gewesten, zijn de regendroppels in
het algemeen grooter dan die, welke in hoogere
sti-eken vallen. De reden hiervan is zeer natuur-
lijk: de regendroppels vergrooten in humien val,
door dien zij zich met andere droppels vereenigen
of in de onderste luchtlagen andere vochtigheid
aan zich trekken.
De snelheid, waarmede de droppels vallen, is
niet zoo groot ais laea zoude vermoeden uit de
hoog-