Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 ) '
kele vlokkige stapel - wolken, die van onderen
komen, der nu ontstaande regen-wolk, toevoer
verschalTen. Deze regenwolk wordt nu steeds
digter, en ontlast zich in regen. Wanneer de
hui ophoudt, verdeelt zich de massa- weder, en
vormt veder-, stapel- en schicht - wolken, die
overeenkomstig derzelver aard eene hoogere of
lagere rigting nemen.
Dij matigen en aanhoudenden regen, gaan al-
le deze veranderingen slechts langzaam voort, en
daardoor worden zij dikwijls niet naauwkeurig
waargenomen.
De zuivere regenwolk neemt doorgaans de rig-
ling van den wind, en drijft snel of langzaam,
naar male de wind sterk of zacht is. De wind
is ook oorzaak van het schuins nedervallen der
droppels.
De wolken zijn voor de aardbewoners van zeer
veel belang, .zij hebben het uitgestrektste nut.
Zij toch verschaffen den onmisbaren regen, be-
schutten voor de dikwijls te sterke zonnehitte,
verliglen daardoor de arbeiders en reizigers in
hunne bezigheden, en leveren den opmerkzamen
waarnemer, door hare boven beschrevene veran-
deringen, door hare kleuren, enz. niet alleen
eene aangename gewaarwording, maar ook het
middel om God in zijne grootheid te eerbiedi-
gen , en van zijne almagt alles goeds te ver-
wachten.
———
Regen.
Hot ontstaan vnn drn regen is uit het voor-
gaande op te nuikcn. \Vr rnocten das nog nagaan
i) 5 hoe