Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 ) '
7Ai \i ni breedo oiigeiijkc plooijcn op hare grond-
v/akle uilbrcicll.
stapel-schichlwolk blijft dikwijls zeer lang
in dezen toestand, en geeft aan den hemel het
pr achtij^stc voorkomen; voornamelijk heeft zij,
vóór liet uitbarsten van een onweder, dikwijls
eene roodachtige kleur, die mogelijk door den
lïoogen ^raad van electriciteit veroorzaakt wordt.
ßij het verschijnen van stapel - Schichtwolken,
lieeft^ men doorgaans eene betrokkene lucht, of-
schoon zij niet altijd regen ten gevolge hebben,
liet meest komen zij voor bij veranderlijk we-
der, wanneer westen-winden door noord-westen-
cn zuid - westen winden worden afgewisseld.
Dc regelt - wolkeri zijn enkele of meer opeen-
gepakte wolken,' die regen uitstorten. De reeds
genoemde soorten van wolken kunnen niet eer
regen brengen, voor zij in eene regen - wolk
veranderd zijn. Deze verandering schijnt in de
, vereeniging der op verschillende wijze geëlcctri-
seerde waterdeeltjes te bestaan; deze naderen el-
kander, verbinden zicii, vormen droppelen, en
vallen alzoo naar beneden, dewijl zij te zwaar
zijn om in de hiclit opgehouden te worden.
Eene sta]ïel - wolk, die in de lagere streken
xwecft, scliijjit in haren voortgang belet te wor-
den, zij br<'idt zich naar boven uit, en vcrcenigt
xich met eene zich boven haar bevindende ve-
der - of sclnc^htwolk. Deze te zamen vormen
im eene stnpel- schicht - woik, welke zich uit-
breidt, lot (lat zij ceneu diglen sciiicfit vonnf.
Uit liel bovenste gexiocUe, ontwikkelt zic^li een
krans van lokkige vciclen opw'aarts, terwijl
' ky-