Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 ) '
De veder - schichtwolken, die wij aan den ho-
rizont zien, bestaan uit op zich zelvcn slaande
groolere of kleinere vlokken, die, wanneer zij
niet door andere wolken beschaduwd worden,
eenen witten glans hebben. Niet zelden vertoo-
nen deze wolken zich als lagen van golvend ge-
bogene strepen, terwijl de enkele verscheurde
stukken van wolken over hel geheele uitspansel
verspreid zijn.
Deze soort van wolken gaat dikwijls in verdikte
wolken-massa over, die den hemel als" met een
grijs bekleedsel overdekt, en eindelijk eenen
aanhoudenden regen op de aarde uitstort.
De veder - Schichtwolken, die wij in het top-
punt zien, schijnen ons toe slechts nevels te
zijn, waardoor wij de hcmelligchamen, ontdaan
van hunnen gewonen glans, ontdekken. Som-
tijds ook, maken zi j wolken van verschillende
digtheid uit, waarvoor kleine gi'ijzc, bhnkende
wolken drijven. Wanneer dc wolken in dezen
tt)csland zijn, vertoonen zich het meest de reeds
beschrevene kringen om zon en maan cn bijzonnen
en bijmanen, terwijl men dezelve dan als voor-
boden van regcna<^litig weder kan aanmerken.
f)e veder-schichtwolken bevinden zich hoog in
den d;nnj)kring, doch des winters, dalen zij la-
ger, cn komen dan voor als natie, aanhouden-
de nevels.
De sfapel-schichlwolk is eene digte wolk van
onregelmatige gedaante, welke zich oj) haren
vlakken grondsleun aan alle zijden uitbreidt. Zij
ontslaat uit de stapel-wolk, wanneer deze ha-
re haif kooelvoriiiige gcdannte verliest, van bo-
ven onregelmatig toeneemt, digter wordt, en
D 4 zich