Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 54 )
dfi ('cctriekc vlocisloi Ie geleiden, dan vord-vvijnt
y.ij Aveder door verstrooijing, of verandert zich
in veder - ütapehvolk jes, schaapjes genaamd, of
in veder-sehtcIUwolken^
Wanneer de veder-wolk zich in veder - stapel-
wolk verandert, dan verliest zij haar vederach-
tig of lokaclitig, vaatrijk voorkomtïn, zinkt la-
ger in den dampkring, en neemt den voiTn aan
van talrijke, regelmatig ronde, parallel nevens
elkander liggende rijen wolken, welke men in
liet dagelijkschc leven schaaj)jes of schaap-wolk-
_jes noemt. Deze wolken komen niet altijd on-
der dezelfde gedaante voor, maar zijn in op-
zigt der grootte, en van den vorm en afstand
van elkander zeer onderscheiden. Zij komen
«loorgaans in den zomer voor, en geven het
uitspansel een schoon aanzien.
Men ziet deze schaapjes - wolken in alle jaar-
getijden , in de tusschentijden van warme re-
gens , en in de lente, wanneer zij doorgaans
warnite aankoiuligen. Wanneer zij zich allengs
in de hoogere iuchtschichten verhelTeu, houdt
men ze mede als voorboden van helder en warm
weder.
De vediir 'i^eh 'tvhlwolh onderscheidt zich van
de laatstgenoemde soort door de vlakke gedaan-
le, de uilhrtiding in zeer dunne lagen, en in
de sneller afwisseling van hare vormen, waarbij
zij im eens digler wordt en dau weder verdwijnt.
De vede: - sciiichtwolk heeft eene verschillende
gedaante naar male de ^tand is, waarin' wij
liaai' beschouwen, hetzij aan dei» horizont of in
het toppnnl. Ook plaatst zij zich uiet n!.s de
veder - sUi]iohvolkeu in rijen.
De