Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 53 ) '
JieLbcn, of gaan spoedig in andere vormen
over.
Bij aanhoudend schoon weder, houden zij
genoegzaam met de temperatuur van den dag
gelijken tred, vormen zich, zoodra de zon op-
komt , bereiken des middags hare grootste
hoogte, en 'beschuiten ons zeer wel tegen de
zon. Des avonds verdeelen zij zich.
Soortgelijke stapel - wolken komen in het bij-
zonder dikwijls des zomers bij heet weder voor,
en hebben niet altijd regen en onweder ten ge-
volge, van welke verschijnselen men haar wel
eens als voorboden aanziet.
De schicht - wolk is onder al de wolken de
laagste, want haar onderste vlak rust doorgaans
op de aarde of op het water. Te dien aandien
geldt ook hier gedeeltelijk, hetgene wij van
den nevel gezegd hehben. Men kan de schicht-
wolk ook wel nacht-wolk noemen, dewijl zij
doorgaans tegen den avond komt, en met den
morgen verdwijnt. Stijgt zij op, dan schijnt zij
somtijds eene stapel - wolk te vormen.' Evenwel
zijn niet alle nevels schicht - wolken. Zij zijn
zeer electrisch.
De schiclit - wolken vertoonen zich het meest
in herfstnachten. - Breekt de zon des morgens
door deze wolken, dan merkt men dit aan als
een' voorbode van eenen helderen dag.
De ved&r - sfapehvolh wordt door de veder-
wolk gevormd ; wanneer deze namelijk ophoudt
D 3 de