Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 ) '
terwijl hare gedaante ook de weriïing«n dezer
vloeistof schijnt aan te duiden.
De Stapel-wolk vertoont zich bij haar ont-
staan als een klein, onregelmatig wolkje op een«
matige hoogte. Dit wolkje breidt zich weldra
aan de bovenzijde uit, en neemt eene half bol-
ronde gedaante aan, die oj) eenen vlakken grond
Tust, Een aantal dergelijke wolkjes vereenigen
zich weldra tot eene massa met éénen vlakken
grondsteun.
De stapel-wolken ontstaan in de lagere luclit-
scliichten, en klimmen lot geene aanzienlijke
lioogle, zoodat slechts de to]>pen van malig hoo-
ge bergen daardoor verborgen worden. De zij-
de, welke door de zon besehenen wordt, ver-
toont zich blinkend wit, en de onderste hori-
3ionlale zijde donker van kleur. Met hel onder-
gaan der zon, ziel men in dezelve de heerlijk-
ste schakering van kleuren.
De stapel-wolken verschillen zeer in gedaante
en uilgeslrektlieid, naar gelang de haar vor-
ïiiendc oorzaken op onderscheidene wijze werk-
zaam zijn.' Somtijds, hebben zij het voorko-
men van halve kogels, dan van geberglen, die
zich op eene vlakte verheffen, en wier zilver-
kleurige toppen een prachtig schouwspel opleve-
ren, en dan weder van onregelmatige bulten.
Eer het regent, grocijen de stapel-wolken
zeer snel, zinken lager in den dampkring, en
verkrijgen eene golvende onregelmatige gedaante.
Eij veranderlijk Veder, nemen zij deel aan dc
verandering van den dampkring, en verdwij-
ijcn bijna zoo snel als zij zich gevormd
heb-