Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 51 )
4. Veder - sUipelwolkeiu
5. Veder- sekiv,ht.wolke7i.
6. Stapel - schicht tv O lke)i.^
7. Res^enwolken,
' O
Dc veder-wolk lieeft haren naam .verkregen,
van hare gêiijkvormiglieid met eenen veder of
pluim, cn beslaat uit fijne sti-epen, die in ver-
schiilcnde risjtinsrèn met elkander vcr])ondr'n zijn.
^ I • • I
De veder-wolk is door^raans de eerste, die zich
O ' _
na eene lansrdurisre drooi^te aan het uitspansel
» 1 •
vertoont. Zij neemt eenen aanvang als een klenx
vlekkig punt of met enkele hjnc drailcn. Deze
ilraden worden allengs langer cn grover, zood.it
eindelijk een fijn doors(;hijnend weefsel ontstaat.
Sommige dezer wolken bestaan uit een diü;t mid-
delpunt, waaruit naar alle zijde korio draden
voortkomen. Weder andere vcdci-- wolken gelij-
ken naar eene kri jlvlek, die met de hand weg-
gevecgil is, J)e veder-wolken komen dus in ver-
schillende vormen voor.
Verscheidene vormen der veder-wolkcïi schij-
nen in het l)ijzonder eigen te zijn aan do
lioogerc luchtschichlcn, want van de l>ei'gi.o])-
pen waargenomen wordende, schijiuMi zij no^
even hoog Ie zweven als dc Avaarnemer de-
zelve beneden ziet. Ilct zijn ook de/.e wolken,
die des avonds, nog lang nadal de zon ouder
den horiz(nit is, met de holderstn kleuren t>rij-'
ken, terwijl andere AA'olken reeds in de sciia-
duw gehuld zijn.
Men schat de hoogte der veder - wolken. cn
inzonderlieid dér kleine, scherp bogren.^dc, op
eene Duits(!he mijl, en inecnt dal hare i^cwegin.;
nagenoeg horizoiUanl is. De/.e wolken zijn nis
geleiders tier eleclnckc vloeistof aan te merken,
D 2 ter-