Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 49 )
iwidde. Een schipper, die van naa-r
Nederland stevende, was gedurende vijt' dagen
in den zwaar.slen nevel gehuld geweest. In het
Jjialst van Junij, was deze hergrook hel digtste»
en duurde lot het einde van Julij.
Zulk een hergrook, hoewel in minderen
graad dan de vorengenoemde, wordt hijna ieder
jaar, vooral in lieete zomers, waargenomen, en
wel voornamelijk des morgens bij hol ojjgaan
der zon. Deztv soort van nevel is niel , zoo als
anderen, vochtig, maar onderscheidt zich ook
door zijne droogte.
Wanneer de nevel Jiedervalt, als de tlicrmo-
meler van faiireniiiut ouder het vricsj)unt, en
derhalve beneden de 32», slaat, iievrie/cn <(e
waterdceHjes, en hechten zich'als fijn slof, en
door de kristallisatie rds ved>^ren, aan (ie ii^ijcha-
men; men noemt dil nevel -rijp, j)e eioc.lrici-
teit heeti in de vorming dezep- kristallen ook
haar deel, en doet de gtnlaanle (ierzelve ver-
schillen naar mate het Jigchaam, waarop de ne-
A'el-rijp zich zet, ecu goede of slechte geleider
voor (Ie eiectriciteit is,
Is de Juclilscliichl l)ij de ligehamen, waarop
de nevel valt, koiider dan de omringende lucht,
dan worden deze ligehamen met eene ijskorst:
omringd, die dikwijls zoo zv/aar wordt, dat
de takken der boomen daaronder bezwijken,
of dat het ijs bij stukken van de ligcliamea
afvalt. Dit verschijnsel noemt men ijs -neveL On-
l)eschrijfelijk schoon is het schouwspel, dat ecH
'boom of dergelijk ligchaam oplevert, dat melr
.di^i nevel-ijs overtrekken is, wanneer de atri>
I) leu