Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 56 )
De verdikking der dampen tot nevel geschiedt
door de koude der lucht, op dezelfde wijze ïiame-
lijk, als de damp uit kokend water en de dierlijke
adem verdikt wordt, wanneer zij in koudere
lucht komen. Om dezelfde reden, bemerkt men
den nevel doorgaans des morgens en des avonds,
meer in den winter dan in den zomer; het
meest evenwel in den herfst cn in de lente*
De nevel is op zich zeiven onschadelijk , maar
zij draagt integendeel veel bij ter verfrissching en
lot vruchtbaarheid. Dewijl dezelve echter somtijds
met verschillende deelen vermengd is, kan hij
toch, naar gelang der hoedanigheid dezer ver-
menging, gevaarlijk worden.
De nevel hangt zich gaarne aan bergtoppen en
aan met bosschen bezette bergen, naardien deze
de dampen aantrekken, en dit maakt het zooge-
naamde rooken der bergen uit^
Wanneer de nevel door de warmte der zonne-
stralen uitgezet wordt, en zich in de hoogte
verheft, dan zegt men: de nevel stijgt, endoor-
gaans ontstaat kort daarna regen. Wordt dc ne-
vel echter door meerdere koude te zamengei.crst,
clan zegt men: de nevel valt, cn men heeft
warmer weder te verwachten.
In Avaterachtige streken, boven zeeën, rivieren,
nicren, moerassen, enz. ontstaaji de sterkste uit-
dampingen, cn derhalve ook dc meeste nevels,
waarofn ook de eilandcji zoo dikwijls in nevels
gehuld zijn,
i
Dc nevel Atordt gevormd door ontelbiire, zeer
kleine Avatcrblaasjes, dio zoo ligt '^ijn, dal
de lucht die gcnoegzamen ïcgcn>land biedt om
o.p