Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 ) '
mcr is dan de daarboven zijnde lucht. Zeer
naauwkeurig, kunnen wij dit gadeslaan bij wa-
ter, dat over het vuur hangt: bij dit toch ont-
dekt men allengs eenen zigtbaarder damp, naar-
mate het water meer den staat van koking na.-
dert.
De in de lucht opgenomene dampen zijn met
lucht gevulde bolletjes, die door de warmte nog
meer uitgezet kunnen worden, en dan, in be-
trekking tot de lucht, in ligtheid toenemen en hoo-
ger stijgen; doch daarentegen door de koude
weder inkrimpen, zwaarder worden, en dikwijls
door vereeniging met elkander in droppels over-
gaan.
Hoe meer de dampen uitzetten, hoe minder zg
met het bloote oog kunnen gezien worden, doch
hoe meer zij ook weder verdikken, des te beter
zijn zij waar te nemen.

Nevel.
D,
'c nevel is eene v<>rzameling van waterige'
dampen iu de onderste luchtlagen, waardoor de
lucht eenigzins verduisterd of ondoorzigtig wordt.
Men kan den ncvCl als eené Wolk aanmerken^
die zich digt bij de aarde bevindt; of omgekèerd
de wolken als eenen in de hoogte zijnden nevel
beschouwen," Want beidèn fcijn slechts in opzigt
tot hunne plaats onderscheiden. Die dus in den
nevel gaat, loopt in de wolken, ea die zich
op dc bergen in de Wolken bevindt, ziet om
zich nicls dan nevcL
- De