Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 ) '
WATERIGE LUCHTVERSCHIJNSELEN,
——
D.
'e liirhl is aanhotidend, nu eens meer, dan
eens minder, met dampen opgevuld, waarom
men de luclit, die de aarde omringt, en de
dampen uit dezelve opneemt, atmosplieer of damp-
kring noemt. Deze dampen zijn voornamelijk
waterige dampen, en komen in den dampkring
in verschillende gedaanten voor, onder de namen
van nevel, wolken, daauw, rijp, regen,
sneeuw, hagel, en waterhoozen, terwijl men
die verschijnselen in den dampkring den algemee-
nen naam van waterige luchtverschijnselen geeft.
Door damp, verstaat men in het algemeen al-
le vreemde ligciianmsdeeltjes, die met de lucht
vermengd zijn, en zulk eene fijnheid bezitten,
dat zij slechts in de gedaante van rook of nevel
gezien kunnen wonlen.
Het water dampt bestendig uit, wanneer hel
in de vrije lucht staat, en hieraan is het zooge-
naamde droogen der ligehamen toe te schrijven.
De uitdamjHng van het water is zigtbaarder of
onzigtbaarder, naarmate het water kouder of
warmer is dan de daarboven zijnde luchtlagen.
Duidelijk ontdekt men dit des avonds, wanneer
het water niet zoo spoedig bekoeld is als do
hicht, op koude voorjaars ocshlenden , aan rivie-
ren en sloten, dewijl ook dau het water war-
mer