Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 ) '
ncn was bestendig in eene trillende beweging, en
had eenen vuurkleurigen staart, die van de wa-»
re zon afgekeerd was. Voorbij het toppunt, zag
men vervolgens in eenen ring, die evenwijdig
met den horizont liep, nog twee bijzonnen, doch
minder helder dan de anderen en ongekleurd.
Van de laastgenoemde bijzonnen, verdween de
eene vi'Oeger dan de andere, en hetzelfde had
ook plaats bij de anderen. Van deze verdween
eerst de helderste, waarna de andere meer ver-
licht werd. In de kleurige ringen waren de zij-
den, die naar de zon gekeerd waren, rood.
Musschenbroek nam, in het jaar 1755, eene
bijzon waar, die niet minder merkwaardig was
dan het bovengenoemde verschijnsel. Deze bijzon
had drie staarten; twee daarvan waren, de eene
aan de regter, en de andere aan de hnkerzijdo
der zon, evenwijdig met den horizont; doch do
derde strekte zich uit naar het toppunt.

Het morgen- en avoftdrooe/^
Het rood, dat wij des morgens en des avonds,
wanneer de zon schijnbaar op en ondergaat, aan
den ooster- en wester - horizont zien, heet men
morgen - en avondrood.
Deze roode kleur verschijnt slechts dan, wan-
neer de lucht dampig is, welke dampeq zooda-
nig zweven, dat zij alleen de roode lichtstralen
in onze oogen werpen. Deze verschijning laat
zich gemakkelijk verklaren: dc lucht is in de
lagere streken van den dampkring digter dan in
de