Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
jpok van dezen het middelpunt uit, doch hij fs
'kleiner dan de bovengenoemde kringen.
5o. Ue Arans, Dit verschijnsel komt niet in
eene nevelachtige lucht voor, maar in dunne
>yolken, eu wel het meest in veder - sohivJU ot'
veder - stapelwolken, 'Die deelen der wolk, wel-
ke het naast bij de zon of maan zijn, vertoo-
nen zich meer verlicht dan het omliggende, en
schitteren ook wel met de kleuren van den re-
genboog. Dagkrans is niet door eenen ring om-
geven.
60. De duhh le kraris. Deze bestaat uit twee
verhchte kringvlakten, waarvan de buitenste min-
der helder is dan de binnenste. Somtijds ont-
staat uit den enkelen krans een dubbele, en op
andere tijden weder, gaat de dubbele krans in
eenen enkelen over.

Bi
Bij zoemen en Bijmanen*
> ij%onnen en Bijmanen zijn meer of minder
heldere, somtijds gekleurde afbeedsels van dc
zen en maan, doch die meestal minder rond
zijn, en welke, wanneer zij meer dan een in
getal zijn, veel^ door eenen helderen kring met
elkander verbonden zijn. Zij zijn veel zeldzamer
dan de boven beschrevene ringen.
Ook deze verschijningen bevinden zich niet bij
de zon of maan, tnaar in onzen dampkring,
wanneer namelijk de dampen, waardoor wij
dié hemelligchamen zien, bevroren of zoo digt
en gelijk zijn, dat zij het beeld van de zon of
maan