Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 86 )
t\\t emt uil (lenzclven in het oog kwam, voorbij,
en een andere gekleurde straal vertoont zich, ter-
wijl dc plaals van de gevallGxie droppels telkens
door anderen aangevuld wordt, die dan ook we-
der dezelfde gekleurde stralen naar den waarne-
mer terugkaatsen, welke deze van de vorige
druppels ontving.
Men kan de gedurige opvolging van de drop-
pels aanmerken als of zij bestendig op dezelfde
plaats bleven,

Kroonen of ringen om %on en maan* ^
Döor kroonen o; ringen om dc %on cn
inaan^ verstaat men zekere heldere kringen om
deze hemelbollen, terwijl dergelijke ki-ingen ook
\Tcl waargenomen worden om sonnnige vaste ster-
ren en groote planeten. Somtijds, zijn die rin-
gen slechts enkelvoudig, doch het gebeurt ook
dat twee, drie of meer zulke ringen om de zon
of de maan kunnen waargenomen worden.
Derc luchtverschijnselen zijn in de gematigde
en konde luchtstreken niet te zien wanneer hel
Mieeuwt of regent y en ook even min wanneer
de dïmipkring geheel helder is, maar wd wan-
neer dezelve met gelijkvormig verbreide dampen
is opgevuld, welke dampen evenwel niet zoo dik
moeten zijn, dat dc zon of maan door dezelve
geheel onzigtbaar is, maar drze ligchamen moe-
ten duidelijk gezien ktmnen worden. Dit lucht-
verschjrjnsel is zeer ongelijk van duur„ sömtijdi
houdt hel «enige aren aan^ cn niet zelden blvjf
Ik.'