Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 )
gen op, (Kin verdwijnt hel prachtige verschijnsel
ook dadelijk.
Behalve den eigenlijken regenboog, ziet men
doorgaans nog eenen tweeden, die evenwijdig
met 'den eersten loopt, doch op eenigen nfstand al-
lijd buiten denzelven staat. Deze tweede regen-
boog, of bijre^enhoo^, is minder helder gekleurd,
cn, vertoont de kleuren ook in eene tegenoverge-
Jitclde orde als de arderi?, zoodat de buitenste
rand paars en de hinjienste rood is. In het al-
gemeen , houdt men dien voor eene terugkaatsing
van den anderen.
Een regenboog strekt zich zoo ver uit als d(
wolk 'of de regen, waarop de zonnestralen val
len, zoodat, wanneer deze wolken of regenbui
jen afgebroken zijn, ook de boog slechts gedeel
lelijk 'te zien is.
Somtijds merkt men ook des nachts, wannee
de volle maan zeer helder sciiijnt, eenen regen
boog op, dien men maaiiregenboog noemt. De
ïc regenbogen zijn evenwel flaauw, en door
■gaans niet of weinig gekleurd; evenwel heeft me
er waargenomen, waarin de kleuren van dc
zon-regenboog te onderscheiden waren.
De regenboog wordt door het licht voortge
'bragi, cn de beroemde natutu'onderzoeker 5ewto
geeft van dit verschijnsel deze korte verklaring.
)» De zonnestralen, die op de regendro]>pe
vallen, worden daarin gebroken, van den achïei
wand daarvan lertig geworpen, en bij hunne
uitgang in dc lucht an(Iermaal gebroken, en dan
bij levens in hunne kleuren ontleed. Wij 2uII(
(leze korte verklaring ccnigzins breedvoeriger b
handden/ 1