Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
(
óns vailende i'Cgendmppelen kan schielen. Dit ver-
«(^hijnsel beslaat uit eenen boog, die al de bo-
vengenoemde hoofdkleuren bevat, en welke kleu-
ren, als zoo vele andere bogen, in eene geregelde
orde nevens elkander liggCn. De binnenste rand van
dezen boog is violet, de volgende gordel is indi-
güblaauw, dan volgt een boog, die hchter blaauw
geklemd isj vervolgens een groene, dan een gele,
dan een oranjekleurige, en eindelijk de buitenste,
die rood is;
Het middelpunt van den regenboog is altijd
regt tegen over de zon, zoodat de boog zich
grooter vertoont, naarmate de zon lager staat, en
kleiner, naarmate de zon hooger boven den hori-
zont is. Vertoont zich bij eene op- of onder-
gaande; zon een regenboog, dari beschrijft de-
ze eenen volkomenen halven cirkel.
Nimmer ziet mén des zomers op den n^iddag
dit verschijnsel, naardien de zon dan zoo hoog
])0ven den horizont staat, dat dezelve niet in
ééne lijn kan komen met den waarnemer en de
regenwolken , die zich voor den laatsten bevin-
den. Men kan daarom in dal jaargetijde, slechts
des itiorgens en in den namiddag, zulk een lucht-
verschijnsel waarnemen.'
Dewijl dc regenwolken tegen over de zon
moeten zijn^ moeten wij in den voormiddag den'
regenboog in het westen zoeken, en na den mid-
dag in het oosten of zoo verre van die hemelstre-
ken, als de zon, overeenkomstig den tijd van
den dag, is voortgegaan.
Hoe donkerder de wolk is, die tegen over de
zon zich bevindt, en hoe digler de regendroppe-
len op elkander volgen, des te lielderder zijn ook
de kleuren van den regenboog; cn houdt dc re-
C getf