Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 29 ) '
schijnsel verdween allengs in alle zijne deelen
door vermindering van licht, ook zag ik op
het laatst en naderhand geene lichtstrepen meer."
De eigenlijke oorzaak van hel noorderlicht is
lot nu toe nog niet op eene geheel afdoende wij-
ze verklaard, doch aan gissingen daaromtrent
ontbreekt het niet. Het meest aangenomen gevoe-
len is- de werking der electriciteit; immers in die
streken, waar het nooderhcht zoo gemeen is, is
de aarde met altijd durend ijs bedekt, welk ijs
geen geleider voor de electrieke vloeistof is, zoo-
dat de electriciteit niet, zoo als in warmere stre-
ken, op de aarde afgeleid kan worden. Deze
vloeistof mpet zich derhalve hier, waar zij door
de groote koude en digte nevels nog buitenge-
meen ophoopt, eenen anderen weg ter uitvloeijing
nemen, en deze schijnt slechts naar de hoogere
luchtlagen Ic gaan.
D.
Dwaal- of Hiplichtjes.
'e Dwaal- of Hiplich/jes zijn vlammen of
lichtjes van verschillende grootte, die men, niet
verre van de oppervlakte der aarde, menigvuldig
ziet boven moerassige plaatsen, kerkhoven, slag-
velden, en in het algemeen op plaatsen, waar
vele dierlijk« zelfstandigheden tot verrotting zijn
overgegaan, waar zij, als het duister is, in de
lucht zweven, heen en weder schijnen te bewegen,
,cn dan plotseüng verdwijnen. Doorgaans zijn de-
ze blaauwachtige lichtjes niet grooter dan de vlam
cener kaars, doch sowtijds treft men er aan, die
de