Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 ) '
vormde zich allengs aan den horizont, en om-
trent 15 graden daar boven, een bleeke, voort-
durende glans, die evenwel de sterren niet ge-
heel verduisterde. Het was zeer koud en volko-
men helder weder.
Ten 9 ure verminderde het verschijnsel; de
lichtstrepen werden flaauwer en zeldzamer, en
ten 10 ure meende ik, dat alles voorbij was.
Zoo verre kwamen de waarnemingen van Pro-
fessor khorke, die zich op dit uur ter rust be-
gaf, met de mijnen overeen. Tegen 11 ure,
werd ik door mijne vrouw opmerkzaam gemaakt,
dat het buiten zeer licht was. Ik keek uit het
balkon van mijn huis, en zag den ganschen he-
mel als in vlam staan. Ik snelde naar buiten,
en ontwaarde nu het prachtige verschijnsel in
zijne volkomenheid.
Zeer nabij het toppunt van dorpat, eenigzins
naar het zuidwesten, was een geheel donkere
kring, rondom deze laatste, als een schitterende
diadeem, een volkomen cirkelvormige kring, met
bliksemend, maar stil schijnend wit licht, door
eenen min of meer donkeren rand omzoomd. Van
dezen donkeren rand, daalden naar alle hemel-
streken breede stralen van gekleurd licht, onder
welke men inzonderheid blaauw, rood, helder
geel, cn groen onderscheidde, tot aan den hori-
zont, zoodat het geheele uitspansel een onaf-
zienbare koepel van regenbogen scheen te zijn.
Van het noord - noord - oosten , ruischten de
lichtstrepen sterker en menigvuldi^er dan voor-
heen , en liepen in de kroon bij het toppunt
tiit, zonder dat deze hierdoor echter in het
minste afgebroken werd, maar integendeel tel-
kens meer glans scheen te verkrijgen. De op-
stijgende lichtstrepen waren roomkleurig. Het vcr-
, schijn-.