Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 26 ) '
waarom wij eene korte beschrijving zullen geven
van de prachtige vertooning, die een noorderlicht
oplevert.
Aan den noordelijken horizont,. ziet men eeni-
gen tijd na zonneondergang, fn, \A|el, vóór mid-
dernacht, eene donkere wolk in de gedaante
van eenen cirkelboog. Uit deze schietenj van tijd
tot tijd heldere, donkere of bontkleurige stre-
pen, en de wolk neemt de gedaante aan van
eenen vuurspuwenden berg, waaruit vlammende
stralen schieten, welke zich gedeeltelijk in krinr
gen aan den hemel uitbreiden, gedeeltelijk van
tijd tot tijd te zamentrekken, en eenen boog
vormen, zoo dat de hemel met eenc;i trillenden
of golvend bewegenden glans bedekt schijnt,
. Heeft het noorderlicht zijne grootste helderheid
bereikt, dan neemt dit van tijd tot tijd weder
af, cn verdwijnt eindelijk geheel.
Het noorderlicht vertoont zich somtijds zoo laag
aan den hemel, dat het slechts weinige mijlen
in den omtrek kan gezien worden, doch dik-
■wijls verheft het zich ook zoo hoog, dat het
in vele landen, en bijna in geheel Europa, kan
waargenomen worden. In onze streken, vertoont
het zich zeldzaam, en nog minder in zuidelijker
warmere landen; waarschijnlijk echter weder in
de zuidpoolstreken als aan de noordpool, dewijl
het veel toebrengt om de duisternis der zoo laiir
ge nachten te verminderen.
Men heeft opgemerkt, dat dit scboone ver-
schijnsel met een merkbaar sissen, knetteren, en
rommelen vergezeld gaat, zoo zelfs, dat men
somtijds meent eenen lang aanhoudenden knal
yan hevig geweervuur te hooren. Het licht is
zoo helder, dat in het hooge noorden daardoor
de nacht in dag verandert. De duurzaamheid
def