Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 ) '
liplderen, brandenden bol, die zich met »roole
snelheid bewoog. Terstond na de verschijning,
hoorde men drie of vier slagen als die van zwaap
geschut, en deze werden gevolgd door een hevig
gekraak, dat vijf of zes minuten aanhield. Ge-
durende dit gedruisch, verdween de vuurbol,
maar uit eene kleine langwerpige wolk, die on-
bewegelijk scheen, vielen eene menigte steenen,
die op eene lengte van en eene breedte van
1 mijl verspreid lagen. Deze steenen vielen bran-
dend heet neder, en waren zacht, doch werden
allengs hard. Zij hadden eenen sterken zwavel-
reuk, en verspreidden damp om zich.
De zwaarte der steenen was zeer verschillend;
men vond er, die 4 onc, maar ook, die
pond wogen, terwijl men berekende, dat de ge-
vallene massa ten minste 10000 ponden zal ge-
wogen hebben.

Uet Noorderlicht.
Het Noorderlicht is eene heldere, dikwijls
verschillend gekleurde, doch meestal hoogioode
luchtverschijning, welke des nachts, bij tamelijk
helder weder, aan den hemel, doorgaans in het
noorden, in Zweden, Lapland, Noorwegen y
Siberië, en Noord-Amerika, in den herfst en win-
ter, en somtijds ook bij ons in den winter ge-
zien wordt.
Bijna geen noorderlicht is aan een ander ge-
lijk , doch in het algemeen komen allen in som-
mge opzigtcn met elkander vrij wel overeen,
B 5 waar«