Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 ) '
had, die deszelfs middellijn vijf of zes maal in
lengte overtrof, en in eene donkerroode punt
eindigde.
Nadat deze bol eenige seconden zijnen weg ver-
volgd had, verdeelde hij zich in vele groote stuk-
ken, die in verschillende rigtingen naar den ho-
rizont gingen, doch weldra uitdoofden, terwijl
zij in hunnen val dezelfde roode kleur aannamen,
die men aan de punt van den staart had opge-
merkt. Omtrent drie minuten na het barsten,
hoorde men een geratel als van den geweidigsten
donder, en de aarde werd aldaar als door eene
aardbeving geschokt. Vier minuten, hield dit schrik-
barende gedruisch aan, en ging van tijd tot tijd
in een dof gedreun over, terwijl een sterke zwa-
■velreuk zich rondom verspreidde. Op de plaats,
■waar de vuurbol verdwenen was, bemerkte men
eene kleine witte wolk.
Dat de zoogenaamde steenregens met deze vuur-
bollen in verband staan, werd ook hier bevestigd.
Omtrent vier mijlen in de;i omtrek, waren, na
het barsten van den bol, eene me..iigtc steenen
gevallen, onder welke men er vond, die 25 Ne-
derl. ponden zwaarte hadden, en die vooral aan
de boomen groote schade veroorzaakten. Deze
steenen waren graauw, en hadden vele kleine,
schitterende, metaalachtige punten; uitwendig,
waren zij met eenen zwartachtigen, ijzerachtigen
kalk bedekt en sommigen geheel verglaasd. Tegen
staal geslagen, gaven zij vonken.
Oo den 26. Januarij des jaars 1803, zag men
te lAigle, in het departement der Ome, in
Frmtkrij/i, des middags ten een ure, een' zeer
heU