Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 23 ) '
de. Op de oppervlakte van dezen bol, ontdekte
men vier openingen^ iwaaruit rook cn vlammen
geworpen werden. De lioogle, waarop dit veri-
schijnsel zich" v?rlo(?ndc, berekende hij 16000 of
20000 schreden t-eizijn, en de ware middellijn
van den bol meer dan 1000 Nederl. ellen. Deze
bol bar^slie met eenen geweldigen slag, en liot
eenen .sljerken zwavelreuk na.
Op den 17 Julij des jaarg 1771, werd in het
grootste gedeelte van Fra?ikrij/i eenen vuurbol
gezien, die grooter en helderder scheen dan de
maan.
Toen men dezjen bol het eerst zag, Avas dezel-
ve 20538 roeden van 12 voet boven de opjxïrvlak-
te der zee, en hij borst op eene hoogte van
10299 zulke roeden, — Zijne snelheid was verba-
zend, daar hij iu eene seconde zes tot acht uren
Wegs aflegde. Men berekende zijnen middellijn
op 250 roeden. Deze bol borst met eeji aller-
verschrikkelijkst gedruisch van een, zoodnt alles
in die streken dremule als of er eene aardbeving
plaats had. De dampkring was bij dit verschijn-
sel volmaakt helder.
Opmerkenswaardig, was dc vuurbol, dien men
in het jaar 1790, den 24 Julij, des. avonds te
half tien ure, in het zuiden van Frankrijk
waarnam.
Dc diameter van dezen vuurbol, die glansrijker
was dan de maan, overtrof dien van laatstge-
iiücjnd hcmelligrhaam, terwijl de bol eenen staart
B4 had.