Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 ) '
de kamfer. Zij schijnen altijd in eenen branden-
' den toestand te ' zijn , en werpen dikwijls uit
verscheidene openingen vonken,, vlammen, en rook
uit.
De hoogte, waarin deze bollen waargenomen
worden, is inderdaad opmerkelijk, gaande van
1000 voeten tot 60 geographische mijlen. Hun
loop is ongelijk in snelheid, en de rigting, die
zij nemen, verschilt veel van die der vallende
sterren, want de vuurbollen gaan van het top-
punt nederwaarts naar den horizont. Wanneer
de bol niet in den horizont voor het oog van
<ien waarnemer verdwijnt, barst dezelve met een
geluid als van den zwaarsten donder, en dik-
wijls vallen dan eene menigte steenen of andere
dergelijke ligchamen naar beneden, tcmijl een
sterke zwavelreuk waargenomen wordt.
Zulke vuurbollen kunnen in alle jaargetijden,
cn op elk uur van den dag, komen, en men
heeft nog met geene zekerheid kunnen opmaken,
of zij eenigen invloed hebben op de gesteldheid
van het weder. Ofschoon het bijgeloof dezelve
wel eens als onheilspellende teekenen heeft doen
voorkomen.
Groot, ja verheven is dit natuurverschijnsel,
doch de ooizaak daarvan is evenmin met zeker-
heid te bepalen als die der vallende sterren, waar-
om wij ons vergenoegen moeten met eene korte
beschrijving te geven van eenige dezer vuurbollen.
i&il^&i
De Heer üalei nam, in het jaar 1719, een
vuurbol wiiar, die de maan in schijnbare grootte
overtrof, aan brandende kamfer geleek, cn ecu
licht verJiireidilc, helweik dat der zon evenaar-
de.