Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 ) '
legd heeft, nog zigtbaar blijft. Men ©tjtwaarl
deze soort het meest in de tusschentijden van re-
genachtig weder, en zij schijnen hevigen wind
aan te kondigen.
Men is nog niet voldoende met de ware oor-
zaak van dit verschijnsel bekend, en kan dien-
aangaande nog niet anders dan gissingen opge-
ven, welke evenwel allen nog aan belangrijke
zwarigheden onderhevig zijn. Evenmin is men het
nog niet eens over de bepaling van de hoogte,
waarin deze ligchamen zieh bewegen ; doch ze-
ker is het, dat die hoogte aanmerkelijk is, want
wanneer dit verschijnsel op bergen waargenomen
wordt, vertoont hel zich nog even hoog als de
waarnemer in lage streken die meent te zien.
Vuurbollen.
Een verschijnsel in de natuur, dat eenige
overeenkomst met de zoogenaamde vallende ster-
ren heeft, doch zeldzamer en niet minder merk-
waardig is, zijn de vuurbollen.
De vuurbollen zijn schitterende bollen, die, bij
hunne eerste verschijning aan den hemel, de
grootte en het voorkomen hebben van de be-
schrevene vallende sterren, doch allengs nemen
dezelve in uitgebreidheid toe, zoo zelfs, dat er
eenige waargenomen zijn, wier schijnbare mid-
dcHijn grooter was dan die der maan, en dan
hebben zij eene verlichte, spitstoeloopende staart,
tei-wijl het licht, dat zij om zich verspreiden,
hel ajuizien heeft van gloeijend ijzer of branden^
B 3 d«