Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 ) '
Vallende sterran.
Zeer dikwijls, ziet men des avonds, wanneer
de lucht helder is, kleine lichtgevende ligchamen
door de lucht zich nu eens zeer snel, dan een»
langzamer bewegen, plotseling verdAvijnen, of
schijnbaar op de aarde nedervallen. Dit natuur-
verschijnsel , waaraan men, doch te onregte,
den naam geeft van vallende of verschietende
sterren, zijn ontbrandingen in de lucht, cn
worden in soprten onderscheiden.
De algemeenste zijn die zeer kleine ontbrandin-
gen, welke in heldere koude winteravonden en
nachten het meest, doch somtijds ook in den
zomer, bij drooge oosten -pinden, aan den hel-
deren hemel zigtbaar zijn. Zij hebben eene klei-
ne of bijna geerie schijf onder zich, en schie-
ten in lange lijnen doorgaans schuins, maar som-
tijds ook regtstandig, naar beneden.
Eene tweede soort van vallende sterren is groo-
ter, cn verschijnt gewoonlijk in warme zomer-
avonden met een sterk licht, en wel voorname-
lijk ^ wanneer de dampkring bezet is met vele
schaapjeswolken, vederachtige wolkschichten, en
onweérswolken.
Eene derde soort wijkt van de vorige af; de-
ze zoogenaamde vallende sterren zijn klein, en
hebben eene schoone blaauwachtige klem-. Het
voornaamste ondcrscheidings - kenmerk is eene lan-
ge witte streep, die somtijds, gedurende eenige
secondca op de baan, die het ligchaam afge-
legd