Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 1
Moeijelijk is liet stéllig té bepalen, wat de ei-
genlijke oorzaak van het weerlicht is. Sommige
natjuironderzoekers houden het weerlicht voor den
weerschijn van den bliksem, die zoo verre ver-
wijderd is, dat de slag niet gehoord kan worden.
Anderen zeggen: het is'een stil uitstroomen van
de electriciteit, waarbij de lucht niet veel uitge-
zet woidt, en daardoor slechts licht zonder slag'
veroorzaakt, naardien er géén ligchaam nabij ge-
noeg is om dé electrieke vloeistof uit eene gela-
dene Wolk over te nemen. De laatste meening,
houdt men in het algemeen voor de waarschijn-
lijkste, want men néémt hetzelfde Hchten waar
bij proeven met de electriseermachine in het
düster.
... - ■ ■ ■. j
■ 7/et Si. Elmus- vuiir.
' Het Sl. Eïmus -vuur, ook wel Cmtor en
Polt/üx genaamd, vertoont zich als kleine vlam-
inèï», inzonderheid bij onweders, stormen, bij voch-
tige lucht of strenge koude op de t-órenspitsén,
punten der iiiasten, ra's'^der schepen, en op an-
dere puntige verhevene ligchamen, zelfs aan de
uitstekende ligchaamsdeelen van dieren en men-
schen, aan dé kleederen en wapenen der laat-
sten, enz. Deze vlammen, die in uitgebreidheid
zeer verschillen, zijn onschadelijk, en worden me-
de door de wérking der electriciteit voortgebragt.
De zeelieden, zien het St. Elmus-vuur niet on-
gaarne, want onder deze lieden heerscht het al-
gemeene gevoelen, dat oen dreigend onweder daar-
dgor