Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n )
Hoc ontzagwekkend een onweder ook is, cn hoo
groot de schaden zijn, die daardoor veroorzaakt
worden, is echter het nut van dit natuurverschijn-
sel niet minder van belang. Het onweder reinigt
de lucht van scliadelijke dampen, brengt dikwijls
den lang ontbeerd«^ regen aan, wanneer de grond
in gevaar is te veel uit te droogen, bekoelt den
te heeten dampkring, bevordert den wasdom der
planten, maakt den grond los enz., en moet
daarom als eene weldadige instelling van den
Schepper der natuur beschouwd w'orden.
Het weèrlicht. '

I a zeer Avai-me dagen - in den zomer, ziet
men dikwijls des avoncls aanmerkelijke bliksem-
vlammen, of nikkerend licht, zonder evenwel
eenigen donder te hooren. Deze verschijning, noemt
men weèrlicht. Hetzelve vertoont zich aan den
gezigteinder, terwijl slechts zeldzaam stralen daar-
bij opgemerkt worden. Zulk weerlichten veroor-
zaakt geene schade, en wordt in warme gewes-
ten meer opgemerkt dan in koude, zoodat in de-
verzengde luchtstreek dit verschijnsel onder de da-
gelijksche mag geteld Avorden. Op het oiland Su-
mat ra, onder anderen, ziet men het met het on-
dergaan der zon reeds, en het duurt bestendig
voort tot de zon weder opkomt, die dan door
haar licht dat van het weèrlicht onzigtbaar
maakt.
13 Moei-